PUBLICATIES

PROJECT 1
Futureproof en duurzaam HR-beleid
PROJECT 2
Een toekomstgerichte organisatie voor de Vlaamse overheid
PROJECT 1
Werken aan regionale samenwerking
PROJECT 2
Beleidsparticipatie & co-creatie en coproductie van publieke dienstverlening
PROJECT 3
Vernieuwingen in de lokale participatieve en representatieve democratie
PROJECT 4
Decentralisatie: scenario's, mogelijkheden en risico's
PROJECT 5
Nieuw kaderbesluit voor de rechtspositie van het lokaal overheidspersoneel
PROJECT 6
Evaluatieonderzoek integratie gemeente OCMW
PROJECT 7
Evaluatieonderzoek fusies