ONDERZOEKSLIJN 1

ONDERBOUWD HR-BELEID

De onderzoekslijn ‘Onderbouwd HR-beleid’ onderzoekt hoe we kunnen evolueren naar een performante, burgergerichte en toegankelijke overheid door meer aandacht te schenken aan digitalisering, automatisering en transparantie. Burgers verwachten steeds meer een toegankelijke, efficiënte, effectieve en op maat gemaakte dienstverlening, met zo weinig mogelijk administratieve last. De Vlaamse overheid dient fundamenteel herdacht te worden op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau ‘individu’ legt de nadruk op het personeel. Het gaat hier over het identificeren van nieuwe rollen, taken en vaardigheden doorheen de HR-cyclus (in-, door- en uitstroom). Het tweede niveau ‘organisatie’ legt de nadruk op de structuur. Hoe moet de Vlaamse overheid zich organiseren om met complexe uitdagingen, snelle veranderingen en crississituaties om te gaan. Hierbij wordt er gezocht naar mogelijke knelpunten en hefbomen om te evolueren naar een netwerkorganisatie. Het derde niveau legt de nadruk op het ecosysteem of de samenhang tussen de overheid en haar omgeving (ook in de samenstelling van haar personeel).

ONDERZOEKSLIJN 1
Onderbouwd HR-beleid
THEMA 
Onderbouwd HR-beleid
PROJECT 2
Een toekomstgerichte organisatie voor de Vlaamse overheid
PROJECT 1
Futureproof en duurzaam HR-beleid

PROJECT 1:

FUTUREPROOF EN DUURZAAM HR-BELEID

De Vlaamse overheid wordt geconfronteerd met heel wat maatschappelijke uitdagingen die het huidige HR-beleid sterk onder druk (zullen) zetten. In dit onderzoek willen we dan ook nagaan hoe de Vlaamse overheid haar HR-beleid op een futureproof en duurzame manier kan bijsturen. Hierbij gaan we in het bijzonder in op de uitdagingen gesteld door drie maatschappelijke trends, namelijk public governance organisatie, innovatieve beleidsontwikkeling en digitalisering. We onderzoeken de gevolgen en nodige veranderingen hiervan in de drie W’s (Work, Workplace en Workforce) en de impact van deze veranderingen voor het HR-beleid. 

          Instituut voor de Overheid (KU Leuven)

          prof. dr. Annie Hondeghem (KU Leuven), prof. dr. Joep Crompvoets (KU Leuven) & Lisa Maertens (KU Leuven)

Icoontjes.PNG
 

PROJECT 2:

EEN TOEKOMSTGERICHTE ORGANISATIE VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

De centrale onderzoeksvraag in dit deelonderzoek is ‘hoe moet de Vlaamse overheid zich organiseren inzake structuur, cultuur en sturings- en coördinatie-arrangementen om om te gaan met complexe maatschappelijke uitdagingen, snelle veranderingen en crisissituaties?’ Het project wil een samenhangend organisatiemodel uitwerken, dat de burger centraal plaatst als klant en co-creator, waarbij er wordt gekeken naar nieuwe elementen om als overheid te kunnen besturen in een turbulente omgeving (Ansell et al. 2017): de capaciteit om (a) als netwerkorganisatie te functioneren, die tegelijkertijd ook goed (b) met crisissen kan omgaan, (c) snelle structurele en technologische veranderingen kan absorberen en ten volle benutten, en tegelijkertijd (d) de verschillende rollen kan vervullen die men van een overheid verwacht.

          Politics and Public Governance (Universiteit Antwerpen)

 

          prof. dr. Koen Verhoest (UAntwerpen), prof. dr. Jan Wynen (UAntwerpen), dr. Jan Boon (UAntwerpen) & Chesney Callens (UAntwerpen)

Icoontjes.PNG