top of page
Anker 1

ALTERNATIEVEN VAN EN VOOR HET STEMMEN PER VOLMACHT

In dit project bekijken we alternatieven van en voor het stemmen per volmacht. De onderzoekers vertrekken vanuit de huidige regeling voor het stemmen per volmacht bij de lokale verkiezingen in Vlaanderen. Vervolgens onderzoeken ze de alternatieven van en voor deze stemwijze: welke zijn denkbaar, wenselijk en haalbaar in het licht van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober 2024? Hierbij stellen ze scherp op de groep kiezers die voor het gebruik van deze stemwijze in aanmerking komt. Het opzet combineert een inventariserende literatuurstudie met een toetsing van alternatieve scenario's aan de Vlaamse praktijk doorheen een klankbordgroep van diverse stakeholders in de organisatie van de lokale verkiezingen. Het onderzoek heeft een looptijd van drie maanden.

Onderzoeksvragen:

  1. Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn denkbaar?

  2. Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn wenselijk?

  3. Welke alternatieven van en voor het stemmen per volmacht zijn haalbaar?

bottom of page