PUBLICATIES

2021

2020

Titel: De Vlaamse overheid als actor in gebiedsgerichte bestuursvormen: De case van de vervoerregio uitgelicht

Auteurs: Filip De Rynck, Pieterjan Schraepen & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/010

Titel: Het Nieuwe Werken en personeelsbeschikbaarheid: Resultaten van het casestudieonderzoek naar arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid

Auteurs: Jolien Vanschoenwinkel, Paulien Lingier & Annie Hondeghem

Project: Onderbouwd HR-beleid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2021/10106/007

Titel: Disrupties en transities: Verkenning PDC's in Vlaanderen

Auteurs: Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis & Thomas Block

Project: Transities en nudging (UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/004

Titel: Normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren: Bron van inspiratie?

Auteurs: Sarah Palinckx & Ria Janvier

Project: Ambtenaren en overheidscontractanten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2021/10106/001

Titel: Eindrapport: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

Auteurs: Filip De Rynck, Pieterjan Schraepen & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/009

Titel: Managementrapportering bij lokale besturen

Auteurs: Johan Christiaens, Christophe Vanhee, Geert Bouckaert & Mattias Stepman

Project: Financiële verantwoordelijkheid (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/006

Titel: Disrupties en transities: Een literatuurstudie

Auteurs: Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis & Thomas Block

Project: Transities en nudging (UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/003

Titel: De impact van de verfondsing van sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek

Auteurs: Jolijn De Roover & Wouter Van Dooren

Project: Financiële verhoudingen - Impact verfondsing sectorale financiering iokale beleidsdynamiek (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2021/10106/008

Titel: Disrupties en transities: Consumptie in PDC's: Een praktijkenbenadering

Auteurs: Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis & Thomas Block

Project: Transities en nudging (UGent)

Depotnummer: D/2021/10106/005

Titel: Werken aan complexe projecten: Aanbevelingen voor projectmanagement in de onderzoeksfase

Auteurs: Lars Dorren, Wouter Van Dooren & Koen Verhoest

Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2021/10106/002

Titel: BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie

Auteurs: Mattias Stepman, Geert Bouckaert, Johan Christiaens & Christophe Vanhee

Project: Financiële verantwoordelijkheid (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2020/10106/015

Titel: Wendbare overheid: Overheidscultuur gericht op flexibiliteit, innovatie, leren en samenwerking

Auteurs: Emmanuel Dockx, Stephanie Verlinden & Koen Verhoest

Project: Wendbare organisatie van de overheid (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2020/10106/012

Titel: Tijdelijke project-en programmastructuren met een horizontaal, transversaal en/of gebiedsgericht karakter

Auteurs: Emmanuel Dockx & Koen Verhoest

Project: Wendbare organisatie van de overheid (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2020/10106/009

Titel: Participatie in de onderzoeksfase van complexe projecten

Auteurs: Lars Dorren, Wouter Van Dooren & Koen Verhoest

Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2020/10106/006

Titel: Mapping bovenlokale samenwerking op het vlak van sociaal beleid

Auteurs: Jolien Vanschoenwinkel, Annie Hondeghem & Ine Deprez

Project: Ambtelijke capaciteit (KU Leuven)

Depotnummer: D/2020/10106/003

Titel: Het Nieuwe Werken in de Vlaamse overheid: Een verkennend onderzoek naar de impact op de personeelsbeschikbaarheid

Auteurs: Paulien Lingier, Tom Cottem & Annie Hondeghem

Project: Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2020/10106/014

Titel: Provinciaal omgevingsbeleid: een bijdrage tot stadsregionaal beleid? De rol van de provinciebesturen op het bovenlokale niveau

Auteurs: Pieterjan Schraepen, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2020/10106/011

Titel: Een digitale Vlaamse overheid: Authentieke gegevensbronnen

Auteurs: Stijn Wouters & Joep Crompvoets

Project: Digitale Vlaamse overheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2020/10106/008

Titel: Ex ante analyses in complexe infrastructuurprojecten: Rollen en functies

Auteurs: Lars Dorren, Mirjam Böhme, Wouter Van Dooren & Koen Verhoest

Project: Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2020/10106/005

Titel: Tussentijds rapport: Ambtelijke capaciteit bij de Vlaamse lokale besturen

Auteurs: Bram Van Haelter, David Vos & Joris Voets

Project: Ambtelijke capaciteit (UGent)

Depotnummer: D/2020/10106/002

Titel: De impact van financieringsstromen op de lokale beleidsregie

Auteurs: Jolijn De Roover & Wouter Van Dooren

Project: Financiële verhoudingen - Impact financieringsstromen op lokale beleidsregie (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2020/10106/013

Titel: Governance van bovenlokaal sociaal beleid: Implicaties voor ambtelijke capaciteit

Auteurs: Jolien Vanschoenwinkel, Annie Hondeghem & Loes Verdru

Project: Ambtelijke capaciteit (KU Leuven)

Depotnummer: D/2020/10106/010

Titel: De streekintercommunales en stadsregionale beleidsvoering in Vlaanderen: Vrijwillige intergemeentelijke samenwerking voor het regionale omgevingsbeleid

Auteurs: Pieterjan Schraepen, Filip De Rynck, Joris Voets & David Vos

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2020/10106/007

Titel: Systeemevaluatie voor transitiebeleid: Lerend netwerk voor het managen van transitiebeleid: verkennende analyse van aanpak, ervaringen en noden in de praktijk

Auteurs: Bart De Peuter & Marleen Brans

Project: Transities en nudging (KU Leuven)

Depotnummer: D/2020/10106/004

Titel: Transities door regelluwte? Het bevorderen van experimenten via regelluwe zones

Auteurs: Erik Paredis, Maxime Vandenberghe & Thomas Block

Project: Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor transities en hun aansturing (UGent)

Depotnummer: D/2020/10106/001

2019

Titel: Nudging in perspectief: Een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid

Auteurs: Pieter Raymaekers, Ellen Fobé, Wouter van Acker & Marleen Brans

Project: Onderzoek naar het verankeren van gedragsinzichten als hefboom voor effectiever beleid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2019/10106/008

Titel: Een digitale Vlaamse overheid: Een bestuurs-kundige analyse van de Vlaamse dienstenintegrator

Auteurs: Stijn Wouters & Joep Crompvoets

Project: Digitale Vlaamse overheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2019/10106/005

Titel: Financiële consolidatie bij lokale besturen 

Auteurs: Johan Christiaens, Christophe Vanhee, Geert Bouckaert & Mattias Stepman

Project: Financiële verantwoordelijkheid (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2019/10106/002

Titel: Een digitale Vlaamse overheid: Een bestuurskundige mapping van digitale facturatie

Auteurs: Stijn Wouters & Joep Crompvoets

Project: Digitale Vlaamse overheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2019/10106/001

Titel: De impact van de verfondsing van sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek: Tussentijds onderzoeksrapport

Auteurs: Jolijn De Roover & Wouter Van Dooren

Project: Financiële verhoudingen - Impact verfondsing sectorale financiering iokale beleidsdynamiek (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2019/10106/007

Titel; Ambtelijke capaciteit in de Vlaamse lokale besturen: Toegepast op kinderopvang van baby's en peuters

Auteurs: Bram Van Haelter, David Vos, Ellen Wayenberg, Filip De Rynck, Bram Verschuere & Joris Voets

Project: Ambtelijke capaciteit (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2019/10106/004

Titel: Overheden in Vlaanderen in beeld 2019: Conclusies en aanbevelingen

Auteurs: KU Leuven, UGent, UAntwerpen & UHasselt

Project: Ondersteuning van de algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur (KU Leuven, UGent, UAntwerpen & UHasselt)

Titel: Personeelsbeschikbaarheid binnen de

Vlaamse overheid: Een onderzoek naar het beoogde, geïmplementeerde en gepercipieerde (welzijns)beleid binnen drie entiteiten van de Vlaamse overheid

Auteurs: Jolien Van Schoenwinkel, Annie Hondeghem & Brecht Blindeman

Project: Arbeidsorganisatie en personeels-beschikbaarheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2019/10106/006

Titel: Ambtelijke capaciteit en de regierol van lokale besturen: Een casestudy van het lokale integratiebeleid

Auteurs: Ine Deprez, Annie Hondeghem, Trui Steen & Elien Diels

Project: Ambtelijke capaciteit (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2019/10106/003

Titel: Overheden in Vlaanderen in beeld 2019

Auteurs: KU Leuven, UGent, UAntwerpen & UHasselt

Project: Ondersteuning van de algemene omgevingsanalyse en agendabepaling voor nieuwe legislatuur (KU Leuven, UGent, UAntwerpen & UHasselt)

2018

Titel: Vervoerregio's als instrument voor stadsregionaal beleid in Vlaanderen?

Auteurs: Pieterjan Schraepen, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/012

Titel: Bestuurlijke modellen voor stadsregionale beleidsvoering: Aanzet tot scenario's

Auteurs: Filip De Rynck, Caroline Temmerman & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/009

Titel: Wendbare overheid: Aftoetsing, onderbouwing en verrijking van de Vlaamse hervormingspraktijk

Auteurs: Joachim Vandergraesen, Astrid Molenveld, Koen Verhoest & Jan Boon

Project: Wendbare organisatie van de overheid (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2018/10106/006

Titel: Antecedenten van personeels-beschikbaarheid: Een onderzoek naar de factoren die de aan- of afwezigheid van personeel in de Vlaamse overheid beïnvloeden 

Auteurs: Sophie Op de Beeck & Annie Hondeghem

Project: Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2018/10106/003

Titel: Stadsregio's in Vlaanderen: De schaalproblematiek ontleed

Auteurs: Pieterjan Schraepen, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/011

Bijlagen: Klik hier.

Titel: Naar een bovenlokale aanpak van maatschappelijke uitdagingen in beleidsdocumenten van de Vlaamse overheid

Auteurs: Caroline Temmerman, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/008

Titel: Hervorming van de ziekte(pensioen)regeling voor de ambtenaren: Kostprijsberekening Vlaamse overheid

Auteurs: Ria Janvier & Inger De Wilde

Project: Ambtenaren en overheidscontractanten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2018/10106/005

Titel: Een mappinginstrument voor de digitale overheid

Auteurs: Stijn Wouters & Joep Crompvoets

Project: Digitale Vlaamse overheid (KU Leuven)

Depotnummer: D/2018/10106/002

Titel: Inventaris van stadsregionale en bovenlokale bestuursvormen in de regio's Gent, Kortrijk en Turnhout

Auteurs: Caroline Temmerman, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/010

Titel: Beleid in Vlaamse stadregio's: Van probleemanalyse naar scenario's

Auteurs: Caroline Temmerman, Filip De Rynck & Joris Voets

Project: Bovenlokale en stadsregionale arrangementen (UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/007

Titel: Plannen over grenzen: De selectie en prioritering van infrastructuurprojecten

Auteurs: Lars Dorren, Koen Verhoest, Wouter van Dooren & Eva Wolf

Project: Vlaams investeringbeleid voor grote infrastructuurprojecten (UAntwerpen/

UHasselt)

Depotnummer: D/2018/10106/004

Titel: Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen

Auteurs: Bram Van Haelter, Bruno Broucker, David Vos, Joris Voets & Trui Steen

Project: Ambtelijke Capaciteit

(KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2018/10106/001

2017

Titel: Naar een principiële contractuele tewerkstelling bij de Vlaamse overheid?

Auteurs: Inger De Wilde & Ria Janvier

Project: Ambtenaren en overheidscontractanten (UAntwerpen)

Depotnummer: D/2017/10106/002

Titel: Ambtelijke capaciteit: Resultaten van het pilootonderzoek

Auteurs: Bruno Broucker, Bram Van Haelter

& David Vos

Project: Ambtelijke capaciteit (KU Leuven/UGent)

Depotnummer: D/2017/10106/001

Andere publicaties (tijdschriftartikels, papers, nota's, hoofdstukken, etc.)

2012 - 2015

De publicaties van het derde Steunpunt Bestuurlijke Organisatie – Slagkrachtige Overheid (2012-2015) zijn hier beschikbaar.​​

2007 - 2011

De publicaties van het tweede Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2007-2011) zijn hier beschikbaar.​ 

2001 - 2006

De publicaties van het eerste Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2001-2006) zijn hier beschikbaar.