top of page
Colleagues Working in Office

PUBLICATIES

arrow&v
arrow&v
arrow&v
COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Compilatierapport 2: Effecten van beleidsparticipatie, co-creatie en coproductie. Punten voor de praktijk uit twee systematische literatuurstudies

Auteurs:

Léon Acar, Lieven Boelen, Trui Steen, Kristof Steyvers, Bram Verschuere

Project:

Vernieuwingen in de lokale participatieve en representatieve democratie: Beleidsparticipatie & co-creatie en coproductie van publieke dienstverlening

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Decentralisatie naar lokale besturen: een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid in Vlaanderen

Auteurs:

Chesney Callens, Inke Torfs, Wouter Van Dooren, Bram Verschuere, Steven Van Garsse, Alexander Verschave

Project:

Decentralisatie: scenario's, mogelijkheden en risico's

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Naar een vernieuwd Gemeentefonds 2.0. Inzichten uit andere financieringssystemen

Auteurs:

Vanessa Bombeeck, Carine Smolders

Project:

Naar een Gemeentefonds 2.0

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Alternatieven van en voor het stemmen per volmacht: denkbaar, wenselijk en haalbaar?

Auteurs:

Kristof Steyvers, Lieven Boelen

Project:

Stemmen per volmacht

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Levende krachten en ontwikkelingen in de regio. Verkenning van economie en innovatie in Zuid-West-Vlaanderen, Gent en de Kempen

Auteurs:

Pieterjan Schraepen, Joris Voets, David Vos, Filip De Rynck

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Nudging in actie: Beleidsexperimenten ontwerpen op basis van gedragsinzichten

Auteurs:

Pieter Raymaekers, Ellen Fobé, Koen Migchelbrink, Amandine Lerusse, Marleen Brans

Project:

Een verkennend kader voor de toepassing van gedragsinzichten in beleid

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Ambtelijke capaciteit in Vlaamse lokale besturen: Toegepast op ruimtelijke ordening

Auteurs:

Bram Van Haelter, Inke Torfs, Joris Voets

Project:

Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

De impact van de verfondsing van sectorale financiering op de lokale beleidsdynamiek

Auteurs:

Jolijn De Roover, Wouter Van Dooren

Project:

Financiële verhoudingen - Impact verfondsing sectorale financiering op lokale beleidsdynamiek

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Disrupties en transities: Consumptie in PDC’s: een praktijkenbenadering

Auteurs:

Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis, Thomas Block

Project:

Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor transities en hun aansturing

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Werken aan complexe projecten: Aanbevelingen voor projectmanagement in de Onderzoeksfase

Auteurs:

Lars Dorren, Wouter Van Dooren, Koen Verhoest

Project:

Vlaams investeringsbeleid voor grote infrastructuurprojecten

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Compilatierapport 1: Onderzoeksopzet. Onderzoeksopdracht, probleemstelling, onderzoeksvragen en -opzet

Auteurs:

Léon Acar, Lieven Boelen, Trui Steen, Kristof Steyvers, Bram Verschuere

Project:

Vernieuwingen in de lokale participatieve en representatieve democratie: Beleidsparticipatie & co-creatie en coproductie van publieke dienstverlening

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Decentralisatie naar lokale besturen. Een stand van zaken van de wetenschappelijke literatuur

Auteurs:

Jolijn De Roover, Wouter Van Dooren, Sofie Hennau, Steven Van Garsse

Project:

Decentralisatie: scenario's, mogelijkheden en risico's

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Het Gemeentefonds: Een analyse van de beleidsprincipes

Auteurs:

Jolijn De Roover, Wouter Van Dooren, Lieven Janssens

Project:

Naar een Gemeentefonds 2.0

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Vlaamse interbestuurlijke samenwerking in buitenlands perspectief geplaatst. Verkenning van de Nederlandse Regiodeals en Zwitserse Agglomeratieprogramma’s

Auteurs:

Pieterjan Schraepen, Joris Voets, Filip De Rynck

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Levende krachten en ontwikkelingen in de regio: Beleidsdomein Wonen

Auteurs:

Sara Coghe, Ben Derudder

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen: Reflectienota

Auteurs:

Bram Van Haelter, Joris Voets

Project:

Ambtelijke capaciteit bij lokale besturen

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

De Vlaamse overheid als actor in gebiedsgerichte bestuursvormen: De case van de vervoerregio uitgelicht

Auteurs:

Filip De Rynck, Pieterjan Schraepen, Joris Voets

Project:

Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Het Nieuwe Werken en personeelsbeschikbaarheid: Resultaten van het casestudieonderzoek naar arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid

Auteurs:

Jolien Vanschoenwinkel, Paulien Lingier, Annie Hondeghem

Project:

Arbeidsorganisatie en personeelsbeschikbaarheid

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Disrupties en transities: Verkenning PDC's in Vlaanderen

Auteurs:

Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis, Thomas Block

Project:

Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor transities en hun aansturing

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Normalisering van de rechtspositie van de Nederlandse ambtenaren: bron van inspiratie?

Auteurs:

Sarah Palinckx, Ria Janvier

Project:

Ambtenaren en overheidscontractanten: samen één ten dienste van de overheid

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Vervoerregio’s als regionaal onderhandelingsplatform. Een tussentijdse balans

Auteurs:

Pieterjan Schraepen, Joris Voets, Filip De Rynck

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Naar een gemeentefonds 2.0. Deelrapport nulmeting

Auteurs:

Carine Smolders, Christophe Vanhee

Project:

Naar een Gemeentefonds 2.0

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Regio's als leidraad voor ambtelijke (re)organisatie? De regiocapaciteit van Vlaamse administraties kritisch ontleed

Auteurs:

Pieterjan Schraepen, Joris Voets, Filip De Rynck

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Regionale samenwerking verankeren. Inzet en (her)verdeling van hulpmiddelen, toegepast op beleidsdomein Ruimtelijk Ordening

Auteurs:

Sara Coghe, Ben Derudder

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Burgemeestersoverleg als spil voor regiovorming? Een beschrijvende analyse van de burgemeestersconferenties in de provincie West-Vlaanderen en regio Rivierenland

Auteurs:

Pieterjan Schraepen, Joris Voets, Bram Van Haelter

Project:

Werken aan regionale samenwerking

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Wendbare overheid: Instrumenten voor het (her)ontwerpen van publieke dienstverlening en beleid in samenspraak met burgers, publieke en private actoren

Auteurs:

Emmanuel Dockx, Koen Verhoest, Bjorn Kleizen, Stephanie Verlinden

Project:

Wendbare organisatie van de overheid

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

Auteurs:

Filip De Rynck, Pieterjan Schraepen, Joris Voets

Project:

Bovenlokale en stadsregionale arrangementen

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Managementrapportering bij lokale besturen

Auteurs:

Johan Christiaens, Christophe Vanhee, Geert Bouckaert, Mattias Stepman

Project:

Financiële verantwoordelijkheid

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

Disrupties en transities: Een literatuurstudie

Auteurs:

Jonas Van Gaubergen, Erik Paredis, Thomas Block

Project:

Onderzoek naar de rol van disruptieve veranderingen voor transities en hun aansturing

COVER_Schraepen_Voets_Vos_De Rynck_2022_rapport_Levende krachten en ontwikkelingen in de r

Titel:

BBC-gids voor beleidsmatige consolidatie

Auteurs:

Mattias Stepman, Geert Bouckaert, Johan Christiaens, Christophe Vanhee

Project:

Financiële verantwoordelijkheid

bottom of page