top of page
Image by Amy Hirschi

OVER SBV

Wit-schuin-01.png

STEUNPUNT BESTUURLIJKE VERNIEUWING

Het ‘Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing’ (afgekort SBV) is een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen.

 

De leden van het consortium zijn:

MISSIE

Het Steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten. ​

Om deze opdracht uit te voeren brengt het Steunpunt een kritische massa van multidisciplinaire expertise samen op het vlak van de bestuurskunde, alsook op het vlak van verwante disciplines en onderzoeksvelden zoals HR, financiën, regelgeving, gedragswetenschappen, en personeelsbeleid.

VISIE

De visie van het Steunpunt is dat de modernisering van de samenleving impliceert dat er simultaan aandacht gaat naar de marktsector, de politieke wereld, de civiele samenleving en de overheidsorganisaties over alle bestuurslagen heen. Vanuit dit multi-actor en multi-level of governance-gegeven wordt de vraag naar een aangepast, wendbaar en duurzaam bestuur in zijn meest brede vorm aangegeven.

 

De samenwerking tussen de overheid, burgers, non-profit organisaties, bedrijfswereld en kennisinstellingen kan een antwoord bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

VORIGE STEUNPUNTEN

Het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing is een wetenschappelijk bestuurskundig kenniscentrum, dat verder bouwt op de vruchtbare samenwerking in:
 

VERSLAGEN EN OVEREENKOMSTEN

Het jaarverslag (2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021) omvat de rapportering van de diverse activiteiten en projecten binnen het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing. 

De samenwerking tussen de leden van het consortium is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking tussen het Steunpunt, de Vlaamse administratie en de Vlaamse regering wordt structureel georganiseerd, en is vastgelegd in een beheersovereenkomst.

bottom of page