top of page

TOEKOMSTVISIE OP HET LOKAAL & BINNENLANDS BESTUUR IN VLAANDEREN

1

Vanwaar het initiatief voor deze toekomstvisie? Veel betrokkenen in meer dan 240 gesprekken. Lees op deze pagina de tekst & samenvatting van de publicatie en de presentatie van de Staten-Generaal op 14 oktober2023.. 

2

Het binnenlands bestuur van Vlaanderen is een middel, geen doel op zich. Het is een middel om bij te dragen tot een effectievere, efficiëntere en meer democratische aanpak van de maatschappelijke opgaven.

3

Lees hier de teksten over veiligheidszorg, mobiliteitsbeleid, omgevingszorg, waterbeheer, economie en innovatie, nutssectoren en publieke infrastructuur, vrijetijdsbeleid, sociaal beleid, eerstelijnszorg, woonbeleid en arbeidsmarktbeleid (en activering).

bottom of page