top of page

TOEKOMSTVISIE OP HET LOKAAL & BINNENLANDS BESTUUR IN VLAANDEREN

1

Vanwaar het initiatief voor deze toekomstvisie? Veel betrokkenen in meer dan 300 gesprekken. Consulteer op deze pagina de tekst & samenvatting van de publicatie, de presentatie van de Staten-Generaal op 14 oktober2023. 

2

Het binnenlands bestuur van Vlaanderen is een middel, geen doel op zich. Het is een middel om bij te dragen tot een effectievere, efficiëntere en meer democratische aanpak van de maatschappelijke opgaven.

3

Lees hier de teksten over veiligheidszorg, mobiliteitsbeleid, omgevingszorg, waterbeheer, economie en innovatie, nutssectoren en publieke infrastructuur, vrijetijdsbeleid, sociaal beleid, eerstelijnszorg, woonbeleid en arbeidsmarktbeleid (en activering).

4

Op de Staten-Generaal van 14 oktober openden we een "publiek debat" over de toekomstvisie. In de pers kwamen veel reacties, maar ook door beleidssectoren, middenveld en stakeholders werd heel wat feedback gegeven. We gaan in op vragen die in die contactmomenten en lezingen naar voor komen.

bottom of page